KURUMAN SÜPER KRİTİK AKIŞKAN ESKTRAKSİYONU SİSTEMLERİ


Isıtma:

Soğutma:

Ürün Kodu:

Fiyat:

Süperkritik akışkan ekstraksiyonu, özellikle gıda, ilaç ve polimer çalışmalarına yönelik uygulamalarda klasik ekstraksiyon yöntemlerine alternatif çözümler sunmaktadır. Ekstraktta çözücü kalıntısı bırakmaması, basınç ve sıcaklıkta yapılacak küçük değişimlerle fraksiyonlamaya izin vermesi, bu çözüm örneklerinden bir kaçıdır.

 Kritik nokta (Pc, Tc) üzerinde  iken çalışma basıncındaki ve/veya sıcaklığındaki (P, T) çok küçük değişimlerle fizikokimyasal özellikleri gaz-sıvı arasında değişen ama kimyasal yapısı etkilenmeyen süperkritik akışkan, daha çok yoğunluk ve çözme gücü bakımından bir sıvı gibi taşınım özellikleri (difüzyon katsayısı, viskozite) ve sıkıştırılabilirlilik bakımından gaz gibi davranır. Bu özelliklerinden dolayı da “sürekli olarak özellikleri ayarlanabilir çözücü” olarak düşünülebilir. Uygulamalarda, CO2, etan, metan, propan, su, amonyak, aseton, toluen vb. pek çok çözücü rahatlıkla kullanılabilir.  • Gıdalardan doğal ürünlerin ekstraksiyonu
  • Yağ ekstraksiyonu
  • Çeşitli bitkisel kaynaklardan değerli bileşenlerin alınması
  • Nütrasotik uygulamaları
  • Polimer uygulamaları
  • Laboratuva ölçekli çalışmalar
  • Çözünürlük çalışmaları
  • Kurutma, tekstil boyama, parça temizleme işlemleri+90 531 714 0844

2. Organize Sanayi Bölgesi 83221. Cad. D:11