Hava Soğutmalı Scroll Kompresörlü Chiller Üniteleri

MonitörTuşluAksiyon FanlıShell & TubePlakalı EşanjörlüScroll KompresörlüSoğutucuR410AR407C

Isıtma:

Soğutma:

Ürün Kodu:

Fiyat:

KURUMAN Soğuk Su Üretici Grupları, EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı fabrikamızda dış ortamda çalışacak ve kapasite tablosundaki soğuk su çıkış sıcaklıklarını verecek şekilde dizayn edilmiştir. Soğutma Gruplarımız fabrikamızda her türlü boru ve kablo bağlantısı, gaz-yağ şarjı ve gerekli testleri yapılmış olarak ve yerine yerleştirmeye hazır halde teslim edilirler. Soğutma Gruplarımız sağlık emniyeti ve güvenlik gereksinimleri konusunda aşağıda belirtilen Avrupa Birliği direktiflerine ve ilgili harmonize standartlara uygundur.

Makine Direktifi (MD) : 2006/42/EC

 Alçak Gerilim Direktifi (LVD) : 2014/35/EC

 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) : 2014/30/EC

 Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) : 2014/29/EC

Aşağıdaki kısımlardan müteşekkil olan soğutma gruplarının kapasiteleri 89,5 kW ile 978 kW arasında değişmektedir.

Soğutma Kompresörü: Kapasiteye göre 1 adet ile 6 adet arasında hermetikscroll kompresör kullanılmaktadır. Her bir bağımsız gaz devresinde kompresörler kapasiteye göre; tek, tandem veya trio şeklinde kullanılmaktadır. Tandem ve quatro  kompresörler ray üzerinde monte edilerek vibrasyon etkisi önlenmektedir. Ayrıca yağ dengeleme sistemi kullanılarak kompresörlere eşit yağ dağılımı temin edilmektedir.

Kondenser (Yoğuşturucu) : Hava Soğutmalı Kondenser; yüksek verimli bakır borular üzerine yüzeyi özel profilli alüminyum kanatların uygun hatvede dizilmesi ve bakır borular ile alüminyum kanatlar arasındaki termik iletkenliği artırma gayesi ile bakır borular özel işlem ile şişirilmektedir. Bu suretle ısı transferi maksimum seviyeye çıkartılarak imal edilmektedir.

Fan : Kondenserdeki soğutucu akışkanın yoğuşmasını sağlamak üzere motoru ile direk akuple yüksek verimli, aşırı akım koruma röleli, sessiz yataklı, statik ve dinamik olarak dengelenmiş aksiyal fanlar cihaz üzerine monte edilmiştir.

Evaporatör : Shell&Tube tipinde imal edilen direkt genleşmeli evaporatörler özel yüksek verimli bakır boruların çelik ayna deliklerine özel işlem ile tesbit edilmesi suretiyle üretilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması bakım ve temizlik imkanı sağlar. EN 14276-1 ve EN 13445 standartlarına uygun olarak imal edilen evaporatörler su ve glikol çözeltilerinin soğutulması için tasarlanmıştır. Evaporatörlerin dış yüzeyi ve kompresör emiş hatları uygun kalınlıkta izolasyon malzemesi kullanılarak izole edilmektedir.

Elektrik kumanda panosu : IP54 koruma sınıfına göre tasarlanmıştır. Cihazın tam olarak çalışmasını sağlayacak şekilde güç ve kumanda tarafları olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. Pano yeterli miktarda kontaktör, termik, sigorta ve şalter ile techiz edilmiştir. Cihazın panosu ve cihaz içi kablo tesisatı EN 60204-1 standartına uygundur. Gerekli şebeke gerilimi 3 faz, 400V, 50 Hz’dir.

Mikroişlemci kontrol sistemi: Cihazda kullanılan mikroişlemci kontrol sistemi sayesinde su giriş ve çıkış sıcaklıkları, emme ve basma tarafındaki gaz basınçları, evaporatörlerde oluşan aşırı ısıtma (superheat) sıcaklığı, kompresörlerin çalışma zamanları, oluşan tüm arızalar ve geçmişte vuku bulan tüm arıza kayıtları ekranda dijital olarak görülebilmekte ve kolaylıkla kapasite kontrolü yapılabilmektedir. Ayrıca dış hava sıcaklığına bağlı olarak kondenser fanları otomatik olarak devreye girip çıkmakta ve her kompresörün çalışma sürelerinin dengede tutularak, cihazın optimum verimde çalışması sağlanmaktadır.

Soğutma devresi elemanları : Cihazın otomatik ve güvenli şekilde çalışması için elektronik genleşme valfi, dryer-filtre, gözetleme camı, emniyet ventili, su akış kontrol otomatiği, alçak ve yüksek basınç switchleri ve soğutma valfleri ile teçhiz edilmiştir.


KURUMAN Soğuk Su Üretici Grupları, EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı fabrikamızda dış ortamda çalışacak ve kapasite tablosundaki soğuk su çıkış sıcaklıklarını verecek şekilde dizayn edilmiştir. Soğutma Gruplarımız fabrikamızda her türlü boru ve kablo bağlantısı, gaz-yağ şarjı ve gerekli testleri yapılmış olarak ve yerine yerleştirmeye hazır halde teslim edilirler. Soğutma Gruplarımız sağlık emniyeti ve güvenlik gereksinimleri konusunda aşağıda belirtilen Avrupa Birliği direktiflerine ve ilgili harmonize standartlara uygundur.

Makine Direktifi (MD) : 2006/42/EC

 Alçak Gerilim Direktifi (LVD) : 2014/35/EC

 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) : 2014/30/EC

 Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) : 2014/29/EC

Aşağıdaki kısımlardan müteşekkil olan soğutma gruplarının kapasiteleri 89,5 kW ile 978 kW arasında değişmektedir.

Soğutma Kompresörü: Kapasiteye göre 1 adet ile 6 adet arasında hermetikscroll kompresör kullanılmaktadır. Her bir bağımsız gaz devresinde kompresörler kapasiteye göre; tek, tandem veya trio şeklinde kullanılmaktadır. Tandem ve quatro  kompresörler ray üzerinde monte edilerek vibrasyon etkisi önlenmektedir. Ayrıca yağ dengeleme sistemi kullanılarak kompresörlere eşit yağ dağılımı temin edilmektedir.

Kondenser (Yoğuşturucu) : Hava Soğutmalı Kondenser; yüksek verimli bakır borular üzerine yüzeyi özel profilli alüminyum kanatların uygun hatvede dizilmesi ve bakır borular ile alüminyum kanatlar arasındaki termik iletkenliği artırma gayesi ile bakır borular özel işlem ile şişirilmektedir. Bu suretle ısı transferi maksimum seviyeye çıkartılarak imal edilmektedir.

Fan : Kondenserdeki soğutucu akışkanın yoğuşmasını sağlamak üzere motoru ile direk akuple yüksek verimli, aşırı akım koruma röleli, sessiz yataklı, statik ve dinamik olarak dengelenmiş aksiyal fanlar cihaz üzerine monte edilmiştir.

Evaporatör : Shell&Tube tipinde imal edilen direkt genleşmeli evaporatörler özel yüksek verimli bakır boruların çelik ayna deliklerine özel işlem ile tesbit edilmesi suretiyle üretilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması bakım ve temizlik imkanı sağlar. EN 14276-1 ve EN 13445 standartlarına uygun olarak imal edilen evaporatörler su ve glikol çözeltilerinin soğutulması için tasarlanmıştır. Evaporatörlerin dış yüzeyi ve kompresör emiş hatları uygun kalınlıkta izolasyon malzemesi kullanılarak izole edilmektedir.

Elektrik kumanda panosu : IP54 koruma sınıfına göre tasarlanmıştır. Cihazın tam olarak çalışmasını sağlayacak şekilde güç ve kumanda tarafları olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. Pano yeterli miktarda kontaktör, termik, sigorta ve şalter ile techiz edilmiştir. Cihazın panosu ve cihaz içi kablo tesisatı EN 60204-1 standartına uygundur. Gerekli şebeke gerilimi 3 faz, 400V, 50 Hz’dir.

Mikroişlemci kontrol sistemi: Cihazda kullanılan mikroişlemci kontrol sistemi sayesinde su giriş ve çıkış sıcaklıkları, emme ve basma tarafındaki gaz basınçları, evaporatörlerde oluşan aşırı ısıtma (superheat) sıcaklığı, kompresörlerin çalışma zamanları, oluşan tüm arızalar ve geçmişte vuku bulan tüm arıza kayıtları ekranda dijital olarak görülebilmekte ve kolaylıkla kapasite kontrolü yapılabilmektedir. Ayrıca dış hava sıcaklığına bağlı olarak kondenser fanları otomatik olarak devreye girip çıkmakta ve her kompresörün çalışma sürelerinin dengede tutularak, cihazın optimum verimde çalışması sağlanmaktadır.

Soğutma devresi elemanları : Cihazın otomatik ve güvenli şekilde çalışması için elektronik genleşme valfi, dryer-filtre, gözetleme camı, emniyet ventili, su akış kontrol otomatiği, alçak ve yüksek basınç switchleri ve soğutma valfleri ile teçhiz edilmiştir.


KURUMAN Soğuk Su Üretici Grupları, EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı fabrikamızda dış ortamda çalışacak ve kapasite tablosundaki soğuk su çıkış sıcaklıklarını verecek şekilde dizayn edilmiştir. Soğutma Gruplarımız fabrikamızda her türlü boru ve kablo bağlantısı, gaz-yağ şarjı ve gerekli testleri yapılmış olarak ve yerine yerleştirmeye hazır halde teslim edilirler. Soğutma Gruplarımız sağlık emniyeti ve güvenlik gereksinimleri konusunda aşağıda belirtilen Avrupa Birliği direktiflerine ve ilgili harmonize standartlara uygundur.

Makine Direktifi (MD) : 2006/42/EC

 Alçak Gerilim Direktifi (LVD) : 2014/35/EC

 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) : 2014/30/EC

 Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) : 2014/29/EC

Aşağıdaki kısımlardan müteşekkil olan soğutma gruplarının kapasiteleri 89,5 kW ile 978 kW arasında değişmektedir.

Soğutma Kompresörü: Kapasiteye göre 1 adet ile 6 adet arasında hermetikscroll kompresör kullanılmaktadır. Her bir bağımsız gaz devresinde kompresörler kapasiteye göre; tek, tandem veya trio şeklinde kullanılmaktadır. Tandem ve quatro  kompresörler ray üzerinde monte edilerek vibrasyon etkisi önlenmektedir. Ayrıca yağ dengeleme sistemi kullanılarak kompresörlere eşit yağ dağılımı temin edilmektedir.

Kondenser (Yoğuşturucu) : Hava Soğutmalı Kondenser; yüksek verimli bakır borular üzerine yüzeyi özel profilli alüminyum kanatların uygun hatvede dizilmesi ve bakır borular ile alüminyum kanatlar arasındaki termik iletkenliği artırma gayesi ile bakır borular özel işlem ile şişirilmektedir. Bu suretle ısı transferi maksimum seviyeye çıkartılarak imal edilmektedir.

Fan : Kondenserdeki soğutucu akışkanın yoğuşmasını sağlamak üzere motoru ile direk akuple yüksek verimli, aşırı akım koruma röleli, sessiz yataklı, statik ve dinamik olarak dengelenmiş aksiyal fanlar cihaz üzerine monte edilmiştir.

Evaporatör : Shell&Tube tipinde imal edilen direkt genleşmeli evaporatörler özel yüksek verimli bakır boruların çelik ayna deliklerine özel işlem ile tesbit edilmesi suretiyle üretilmiştir. Boru demetinin sökülebilir olması bakım ve temizlik imkanı sağlar. EN 14276-1 ve EN 13445 standartlarına uygun olarak imal edilen evaporatörler su ve glikol çözeltilerinin soğutulması için tasarlanmıştır. Evaporatörlerin dış yüzeyi ve kompresör emiş hatları uygun kalınlıkta izolasyon malzemesi kullanılarak izole edilmektedir.

Elektrik kumanda panosu : IP54 koruma sınıfına göre tasarlanmıştır. Cihazın tam olarak çalışmasını sağlayacak şekilde güç ve kumanda tarafları olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. Pano yeterli miktarda kontaktör, termik, sigorta ve şalter ile techiz edilmiştir. Cihazın panosu ve cihaz içi kablo tesisatı EN 60204-1 standartına uygundur. Gerekli şebeke gerilimi 3 faz, 400V, 50 Hz’dir.

Mikroişlemci kontrol sistemi: Cihazda kullanılan mikroişlemci kontrol sistemi sayesinde su giriş ve çıkış sıcaklıkları, emme ve basma tarafındaki gaz basınçları, evaporatörlerde oluşan aşırı ısıtma (superheat) sıcaklığı, kompresörlerin çalışma zamanları, oluşan tüm arızalar ve geçmişte vuku bulan tüm arıza kayıtları ekranda dijital olarak görülebilmekte ve kolaylıkla kapasite kontrolü yapılabilmektedir. Ayrıca dış hava sıcaklığına bağlı olarak kondenser fanları otomatik olarak devreye girip çıkmakta ve her kompresörün çalışma sürelerinin dengede tutularak, cihazın optimum verimde çalışması sağlanmaktadır.

Soğutma devresi elemanları : Cihazın otomatik ve güvenli şekilde çalışması için elektronik genleşme valfi, dryer-filtre, gözetleme camı, emniyet ventili, su akış kontrol otomatiği, alçak ve yüksek basınç switchleri ve soğutma valfleri ile teçhiz edilmiştir.


+90 531 714 0844

Başpınar (Organize) OSB Mh. OSB 2. Bölge 83235 Nolu Cd. Şehitkamil/Gaziantep

Sitemap: https://example.com/my_sitemap.xml